Surat Kepala BKN Nomor K26-30/V.201-1/99 Tentang Pencabutan SK Pengangkatan dalam Jabatan Struktural Setingkat Lebih Tinggi, yang tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan

Jumat, 31 Agustus 2012 09:47
Berkenaan dengan banyaknya permasalahan di instansi pusat/daerah mengenai pengangkatan dalam jabatan struktural setingkat lebih tinggi, Kepala Badan Kepegawaian Negara Menyampaikan Surat Kepala BKN Nomor K26-30/V.201-1/99 tanggal 20 Juli 2012 tentang Pencabutan terhadap Surat Keputusan Pengangkatan dalam Jabatan Struktural Setingkat Lebih Tinggi, yang tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan. Surat Kepala BKN tersebut ditujukan kepada Semua Pejabat Pembina Kepegawaian instansi Pusat, Pejabat Pembina Kepegawaian instansi pemerintah daerah provinsi dan Pejabat Pembina Kepegawaian instansi daerah kabupaten/kota.Badan Kepegawaian NegeraNomor   : K26-30/V.201-1/99
Sifat   : Penting
Lampiran:
Perihal : Pencabutan terhadap Surat Keputusan Pengangkatan dalam Jabatan Struktural Setingkat Lebih Tinggi, yang tidak memenuhi ketentuan Peraturan Perundang-undanganKepada Yth. :
1. Semua Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat
2. Semua Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Provinsi
3. Semua Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota

1. Berkenaan dengan banyaknya permasalahan di Instansi Pusat/Daerah mengenai pengangkatan dalam jabatan struktural setingkat lebih tinggi, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

Selengkapnya silakan unduh:
SURAT BKN K2630V201199.pdf